Bilder av Slussen / Pär Eliaeson
Ser du hur jag målar ett stadslandskap? / Peter Hallén
Arkitekturtidskriften KRITIK #13 / 2011-06-15
http://syntesforlag.blogspot.com/
redaktion@syntesforlag.se
Foto: Pär Eliaeson